IPC „MIHALJEVICA“ SLAVONSKI ŠAMAC

2.5 (50%) 2 glas[ova]

Kategorija: 3 Stars (3 / 5)

 Naziv: IZVIĐAČKI PORJEČANSKI CENTAR
UIP „MIHALJEVICA“ SLAVONSKI ŠAMAC

Centar zastupa udruga: UIP „MIHALJEVICA“ SLAVONSKI ŠAMAC
Lokacija: SLAVONSKI ŠAMAC-KRUŠEVICA
GPS koordinate: 45.078178, 18.493888 (google maps)

mihaljevica
Opis centra:
IPC UIP „MIHALJEVICA“ Slavonski Šamac raspolaže sa cca 2500 m2 na kojem se nalaze tri montažna objekta, svaki po 60 m2. dva služe za smještaj a jedan služi kao zajednička prostorija. Također raspolažemo sa nadstrešnicom 60m2, sanitarnim čvorom, vanjskim tuševima, vanjskom kuhinjom i spremištem za opremu i plovilima. IPC se nalazi uz samo jezero na kojem se pored kupanja provode i aktivnosti na vodi.
Pristup lokaciji:
IPC UIP „MIHALJEVICA“ Slavonski Šamac se nalazi 235 km jugoistočno od Zagreba, udaljen je 11 km od autoceste A3 Zagreb – Lipovac, izlaz Velika Kopanica i izlaz Babina greda 7 km u smjeru Slavonski Šamac i GP, put za Sarajevo BiH. Te 1,5 km od mjesta Slavonskog Šamca i Kruševice na jezeru „Topolje“.
Vrste smještaja: u objektu 12, u završnoj pripremi još 25,
u šatorima cca 100 osoba.

Količina šatora: a) šatora: dvadesetpet (25) šatora raznih

mihaljevica3
mihaljevica1

Opremljenost:

-struja – solarni sistem
-voda
-plin u bocama
-grijanje na drva i piljevinu
-tuševi-vanjski
-sanitarni čvor- vanjski
-tv
-organizirana prehrana
-samostalna priprema hrane-vanjska kuhinja
-najam šatora i opreme
-drva za loženje

 Dodatna ponuda kroz zabavu, sport i rekreaciju:
Sportski ribolov, aktivnosti na vodi – plovidba čamcima, izleti u prirodu upoznavanje kulturnih , tradicionalnih i povjesnih znamenitosti bliže Slavonije i Baranje, razne sportske igre.
Centar je otvoren: od 01.07. do 01, 09. Te povodom većih praznike kao i za vrijeme trajanja svih školskih raspusta.
Adresa centra: Izviđački Porječanski Centar
UIP „Mihaljevica“ Slavonski Šamac
Jezero „Topolje“ Kruševica
35220 Slavonski Šamac

Kontakt osoba: Zoran Jezidžić predsjednik udruge
Email: uip.mihaljevica@gmail.com
Mob: 091/ 585 0910
Udaljenost do najbližeg mjesta/grada:
Do mjesta Kruševica stižete pješke za 10-tak minuta, udaljenost je cca 800 m, do mjesta Slavonski Šamac 1.5 km, te bliži gradovi su Slavonski Brod 49 km, Đakovo 40 km, Osijek 82 km, Vinkovci 39 km, Vukovar 56 km i Županja 21 km.
Udaljenost do a) policije: 1km (GP Slavoski Šamac), PP Vrpolje 26 km
b) ambulante: 2 km Ambulanta, Dom zdravlja Slavonski Šamac, Kralja Zvonimira 22. Slavonski Šamac,

c) autobusne ili želj. stanice:
Autobusno stajalište u Kruševici (ispred O.Š. Josip Kozarac Trg Stjepana Radića 3.), autobusno stajalište Slavonski Šamac ulica Kralja Zvonimira i ulaz na GP , ulica Vladimira Nazora (pored Nadvožnjaka) od 1 do 2,5 km.
Željeznički kolodvor ulica Kolodvorska bb, Slavonski Šamac 1,5 km

Dodatna ponuda  kampa/centra:
U ponudi organiziramo vodene transvezale – plovidbu čamcima – jednodnevne, dvodnevne i četverodnevne ture (uz prethodnu najavu od mjesec dana unaprijed zbog prikupljanja potrebite dokumentacije za plovidbu).
Organiziramo škole plivanja i veslanja u raznim tipovima čamaca, pješačke transvezale, te Obuku za spašavanje na vodi za vrijeme nepogoda.
Organizacija prezentacije slavonske kuhinje i specijaliteta.

English:

Name: IZVIĐAČKI PORJEČANSKI CENTER
UIP “Mihaljevica” SLAVONSKI ŠAMAC

The center is represented associations: UIP “Mihaljevica” SLAVONSKI ŠAMAC
Location: Slavonski Šamac KRUŠEVICA
GPS coordinates: 45.078178, 18.493888 (Google Maps)

Description of the center:
IPC UIP “Mihaljevica” Slavonski Šamac has approximately 2500 m2 on which there are three prefabricated buildings, each with 60 m2. two are intended for accommodation and one serves as a common room. Also we have a porch 60m2, bathrooms, outdoor showers, outdoor kitchen and storage space for equipment and marine vessels. IPC is located next to the lake where in addition for swimming and carry out activities on the water.
Access to the site:
IPC UIP “Mihaljevica” Slavonski Šamac is located 235 km southeast of Zagreb, is 11 km away from the A3 highway Zagreb – Lipovac, exit Velika Kopanica and Babina Greda 7 km in the direction of Slavonski Samac and Border Passage, the way to Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
Types of accommodation: in the house 12, the final phase of another 25,
in tents about 100 persons.

The amount of the tent: a) tent: (20-25) different tents

Equipment:

-electricity – solar system
-water
-Gas bottles
-heating on wood and sawdust
-shower-external
-Sanitary node- external
-TV
-A diet
-Standalone preparing food-outdoor kitchen
-rent tents and equipment

Additional offer for entertainment, sports and recreation:
Sport fishing, water activities – sailing boats, excursions cultural, traditional and historical sights closer Slavonia and Baranja, a variety of sports games.
The center is open from 01.07. up to 01, 09. And on the occasion of major holidays and during all school holidays.
The address: Scout Porječanski Center
UIP “Mihaljevica” Slavonski Šamac
Lake “Topolje” Kruševica
35220 Slavonski Šamac

Contact person: Zoran Jezidžić president of the association
Email: uip.mihaljevica@gmail.com
Mob: 091/585 0910
Distance to the nearest town / city
To place Kruševica arrive on foot for 10 minutes, distance is about 800 m, to the place of Slavonski Šamac 1.5 km, and the closer cities are Slavonski Brod 49 km, Ðakovo 40 km, 82 km Osijek, Vinkovci 39 km, 56 km and Vukovar  21 km.
Proximity to a) Police: 1km (BP Slavoška Šamac), PS Vrpolje 26 km
b) the ambulance: 2 km Ambulance, Hospital Slavonski Šamac, Kralja Zvonimira 22 Slavonski Šamac,

c) bus or train:
Bus station in Kruševica (before elementary school Josip Kozarac, Trg Stjepana Radica 3), bus station Slavonski Šamac Kralj Zvonimir street
Train station: Kolodvorska bb, Slavonski Šamac 1.5 km

Extra camp / center:
We offer organize guided tours in  sailing boats – one-day, two-day and four-day tours (with prior notice of one month in advance to collect the necessary documents for navigation).
We organize school of swimming and paddling in various types of boats, hiking tours and training for water rescue during disasters.
Organization presentation of Slavonian cuisine and specialties.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.