Kontakti i informacije

Adresa :

Savez izviđača Hrvatske
Koturaška cesta 3a.
HR-10000 Zagreb

E- mail: ured(office): sih@sih.hr

E-mail: međunarodna suradnja (international cooperation): international@sih.hr

Svi tereni i centri su namjeni izviđačkim udrugama kako iz Hrvatske tako i izvan Hrvatske uz uvijet da su članice WOSM-a ili WAGGGS-a.

 

Odgovori